توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط و استاندرادهای مجتمع تجاری – برنامه فیزیکی مجتمع تجاری و مراکز خرید

 

سرفصل های مهم پروژه :

مقررات و معیارهای طراحی مغازه ها و فروشگاه ها
مسیر دسترسی ( گذرگاه ها )
تخصیص فضا
مکان های مورد نیاز مجتمع تجاری
دیاگرام فضاهای مجتمع تجاری و مراکز خرید
سازه در مراکز خرید
گذرگاه ( راهروها )
حرکت در میان طبقات فروشگاه

آسانسورها
پله برقی ها
انبار داری
وسایل اتوماتیک بری باز و بسته شدن درب‌ها
توالت و سرویس بهداشتی
مقررات ساختمانی
محل های انبار و بسته بندی
ورودی و خروجی‌ها
پنجره‌ها
روشنایی و نورپردازی.

سیستمهای تأسیساتی
سیستم های تهویه ( گرمایشی ، سرمایشی و تهویه )
مکان قرار گیر مفازه ها
شکل و ابعاد مغازه ها
فروشگاه‌
پارکینگ

برنامه فیزیکی مجتمع تجاری
ضوابط و استاندرادهای طراحی