توضیحات کامل :

پاورپوینت در مورد اختلال شخصیت

 

اختلال شخصیت عبارت است از: «یک الگوی با دوام و پایدار از رفتار و تجربه درونی که به طور قابل ملاحظه‌ای با انتظاراتی که از شرایط فرهنگی فرد وجود دارد متفاوت باشد، فراگیر و غیرقابل انعطاف باشد، شروعش به دوران نوجوانی یا اوایل بلوغ برگردد، در طول زمان پایدار باشد و به ناراحتی یا آسیب‌دیدگی روحی منجر گردد.» به دلیل آن که این اختلالات، مزمن و فراگیر هستند. می‌توانند به اختلال جدی در کار کرد و زندگی روزمره بیانجامند.

 

» فهرست مطالب:

مقدمه

علل اختلال شخصیت

اختلال شخصیت پارانویایی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت اسکیزوئید

عوارض

درمان

اختلال شخصیت اسکیزوفرنی‌گونه

عوارض

درمان

اختلال شخصیت ضداجتماعی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت مرزی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت نمایشی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت خودشیفتگی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت اجتنابی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت وابستگی

عوارض

درمان

اختلال شخصیت وسواسی 

عوارض

درمان

منابع