توضیحات کامل :

برشکاری فلزات و انواع روش های سنتی آن

 

برشکاری فلزات از روش‌های قدیمی تولید محصولات فلزی است که روش‌های مختلفی بسته به محصول نهایی برای آن ابداع شده است. این روش‌ها عمر زیادی دارند و هنوز نیز به عنوان روش‌های اصلی فلزکاری (Metalworking) شناخته می‌شوند. با انجینیک همراه باشید.برشکاری در تعریف عمومی به معنای تغییر در ابعاد یک قطعه به کمک بریدن بخش‌های اضافی است. 
برشکاری به طور کلی به سه بخش تقسیم می‌شود. برشکاری با تولید براده که ساده‌ترین مثال برای آن، سوراخکاری است. برشکاری بوسیله حرارت که بریدن ورق‌ها بوسیله شعله گاز، نمونه‌ای از آن است و بخش سوم که روش‌های تولید مخصوص و جدید است و در مطلبی جداگانه به آنها پرداخته می‌شود.