توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ترمینال حمل و نقل مرکزی آرنهم طراحی استودیو UN

 

این ایستگاه حاصل بلندپروازانه ی بیست ساله از استودیو معماری UN است برای گسترش مجدد فضای ایستگاه بزرگتر؛ که عظیم ترین توسعه و پیشرفت صورت گرفته در آرنهم پس از جنگ است. این مرکز حمل و نقل که توسط دولت هلند پشتیبانی می شود، آیین نامه ی منتشر درباره ی ایستگاه های قطار را مجدا باز نویسی می کند و در نوع خود پیچیده ترین مرکز در اروپا به حساب می آید...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • ریزفضاها
  • پلان
  • بررسی سقف
  • مقطع
  • و....