توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری ساختمان وزارت در شیلی MOPTT

 

دفتر مرکزی جدید این وزارتخانه که مختص این منطقه است و در شهر لاسرنا قرار دارد ، نتیجه یک طرح پیشنهادی ساخته شده است که معماری رسمی و سازمانی را در خدمت شهر و منطقه قرار می دهد و فضاهای عمومی را خلق می کند که به ایجاد فرم شهری در یکی از لبه های شهری کمک می کند و این طرح ساختمان اداری را به محیط جغرافیایی که درآن قرار گرفته اند متصل می کند...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • موقعیت 
  • هدف طرح
  • ویژگیهای معماری  
  • تحلیل پلان
  • سایت پلان
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • نما
  • و...