توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل زندان منحصربه فرد Storstrøm در دانمارک

 

طراحی زندان StorstrQm یکی ازبهترین مکان های بازپروری برای مجرمین می باشد که با برنامه جامع طراحی و گسترده خود به بهترین زندان بسته دنیا تبدیل خواهد شد. سلامت ذهنی و فیزیکی زندانیان و کارکنان مجموعه در محیط امن و دلپذیر از مهم ترین اقدامات طراحی پروژه...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • گروه طراحی
 • مساحت
 • موقعیت
 • ویژگی های طراحی
 • بررسی فرم
 • ویژگی های معماری
 • بررسی نما
 • پوشش سقف
 • پلان طبقات
 • نما
 • و...