توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلای کردان کرج

 

ساخت ویلای خانوادگی با امکانات کامل رفاهی و تفریحی، ایجاد کلیتی مدرن همراه باعناصر و مصالحی سنتی و بومی و ایجاد منظر سالم با حذف اغتشاشات بصری موجود در همسایگی ها و استفاده از چشم انداز طبیعی موجود از درخواست های کارفرمای ویلا خانوادگی کردان بود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • ویژگی های معماری 
  • تحلیل پلان
  • نورگیری ساختمان
  • مقطع
  • سایت پلان
  • و...