توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه شماره 47 اصفهان

 

ازچالشهایی که این پروژه را در شرایطی سخت برای طراحی قرار داده می توان به عرض کم و نورگیر بودن فضا فقط از یک ضلع اشاره کرد. به همین دلیل اقدامات مناسبی برای طراحی پوسته و متراژ کم عرض زمین در نظر گرفته شده....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخشهای زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • چالش های طرح
  • نورگیری ساختمان
  • مقطع
  • نما
  • و...