توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل برج بین المللی تهران

 

پروژه بین المللی تهران با هدف استفاده از تراکم عمودی و جلوگیری از گسترش افقی در یک منطقه مسکونی خاص که بیشتر به برج مسکونی اختصاص داشته است. طراحی و به مرحله ی اجرا گذاشته شد. این سیاست با توجه به گسترش بی رویه افقی شهر تهران به عنوان سیاست اصولی طراحی برج اتخاذ شده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

 • هدف طرح
 • ویژگی های طراحی
 • ریزفضاها
 • موقعیت
 • گروه طراحی
 • راهکارهای جذب نور
 • ویژگی های معماری
 • بررسی شالوده ها
 • تعداد آسانسورها
 • بررسی سازه
 • و...