توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل میدان ایتالیا در نیوارلئان آمریکا

 

این میدان برای ایتالیا تبارهای مقیم شهر نیوارلئان در آمریکا ، بین سالهای 79 -1978 احداث گردید. مور در طرح خود توجیهی به بافت اطراف سایت که نمادی از یک شهر آمریکایی معمولی بود نکرد بلکه منبع الهام او در این طرح میدان های ایتالیا بالاخص فواره تروی 1732 در شهر روم بود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • معمار
  • موقعیت
  • سبک بنا
  • ویژگی های طراحی
  • ویژگی های سایت پلان
  • تزیینات ستون ها
  • و...