توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل شیشه های الکتروکرمیت

 

فهرست:

شیشه های الکتروکرمیت چیست؟

مواد الکتروکرمیت چیست؟

نمونه ای از این نوع شیشه ها در بخش های اجرایی

کاربرد شیشه های هوشمند

مزایا و شیشه های هوشمند رنگی