توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل بادگیر

 

فهرست:

پیشینه بادگیر-

طرز کارکرد بادگیر

عملکرد بادگیر

معماری بادگیر

انواع بادگیر

انواع بادگیر در معماری ایران

خاصیت دودکشی بادگیر

محل قرار گیری بادگیر

ساختار بادگیر

نماسازی بادگیر