توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی باغ ونک تهران

 

زمین این مجتمع، باغ تقریبا خشک شده ای در ده نمک بود با حد مجاز ساخت 45 درصد مساحت و 5 طبقه مسکونی. ایده اصلی براساس باز آفرینی قالب خانه باغ شکل گرفت. با تصمیم تیم طراحی تعدادی از درختان قدیمی باغ و حتی بعضی از درختان خشک شده را حفظ شد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • ایده طرح
  • نورگیری ساختمان
  • مصالح و ساختار
  • بررسی نما
  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • پلان طبقات
  • و....