توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی مجتمع ورزشی سهیل

 

ایده اصلی طراحی این ساختمان استفاده از سطوح برای ایجاد فضایی داینامیک و پویا بوده است. که باعث ایجاد سیالت در فضا می شود. معماری مجتمع فضا را به دو بخش مجزا تقسیم کرده که بخش اول شامل فضای باربرای عملکرد های پویا و فعال شامل استخر شنا...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • ایده طرح
  • گروه طراحی
  • موقعیت
  • تقسیم بندی فضاها
  • ریزفضاها
  • پلان طبقات
  • و...