توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل مرکز فرهنگ جهانی شاه عبدالعزیز از معماران اسنوهتا

 

مرکز فرهنگ جهانی شاه عبدالعزیز از گروه معماری اسنوهتا که در ظهران عربستان سعودی درحال ساخت است منتشر نموده اند. این پروژه در سال 2008 آغاز شده و پس ازاتمام آن طیف وسیعی از امکانات فرهنگی را در سطح بین المللی ارائه خواهد داد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  •  ویژگی های طراحی
  • و...