توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل معماری ویلای افشاریه

 

بازاندیشی در معماری گذشته ایران، از جمله باغ های ایرانی جوهره طراحی ویلای افشاریه را شکل داد، با در نظر گرفتن ارزش هایی که بازتاب آن به پدید آمدن بنا کمک می کند، از جمله نظام معنایی باغ ایرانی و تاثیرات روانی محیط باغ بر انسان...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ایده طرح
  • ویژگی های طراحی
  • ویژگی های معماری
  • مصالح و ساختار
  • بهره گیری از معماری پایدار
  • و...