توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل آزمایشگاه سانسبری استانتون ویلیامز

 

آنجلا بردی رئیس جمهور RIBAجایزه استرلینگ در سال 2013 به استانتون ویلیامز برای آزمایشگاه سانسیری اعطا کرد. جایزه استرلینگ معتبرترین جایزه UK در سال می باشد و هر سال به ساختمانی که بیشترین سهم را در تکامل معماری سال گذشته داشته است اهدا می گردد....

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بکارگیری پانل های خورشیدی
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • و....