توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل طراحی و معماری ویلای ناتل

 

سوابق ذهنی درونگرا مشتری در تقابل با زمینه برونگرا مناطق شمالی کشور مهمترین چالش بود. ترکیب این دو با یکدیگر یک کانسپتی متناقض ایجاد کرده بود. طراحان می خواستند ویلا خود را به عنوان نماینده الگوی اقلیمی و اجتماعی زمینه برونگرا بودن خود بیان کند...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی طراحی
  • چالش های طراحی
  • پلان طبقات
  • نما
  • روند طراحی
  • و...