توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری ساختمان اداری کارخانه تهران

 

طراحی ساختمان اداری کارخانه پروژه گروه معماری Dot می باشد که به عنوان یک گروه طراحی در چین مشغول به فعالیت می باشند. مرز زمین پروژه به گونه ای تقسیم بندی شده که محوری غربی ساختمان می بایست طبق قوانین و مقررات شهرداری طراحی شود و چون زمین ساختمان اداری یک پخ شدگی...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • بررسی سایت
  • ریزفضاها
  • بررسی نما
  • مقاطع
  • نماها
  • پلان
  • و...