توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری خانه خورشیدی مدور فرانکلوید رایت

 

خانه خورشیدی دایره ای ؛ ساخته شده از بلوک های بتونی به رنگ آمیخته با تخته سنگهای اطراف آن در سال 1959 توسط رایت طراحی ودر سال1967 توسط شاگرد او به اتمام برسد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی طراحی
  • ریزفضاها