توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی معماری دفترکار شرکت فناوری Joom در مسکو روسیه

 

یک ترکیب واحد از تراکم اتاقهای جلسات متعدد پدید آمده است. بنابراین، تمام میزهای کار در اطراف محیط فضا با روشنایی طبیعی قرار گرفتند. تعداد زیادی از اتاق ها و فضاهای جلسات برای کارهای فردی و تیمی؛ امکانات فنی و خدماتی در حجم مرکزی "شهر" ادغام شده اند. وجود حجمی از شیشه های نیمه شفاف در نما باعث شکسته شدن فضای باز و ایجاد زمینه های کاری راحت می شود...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • موقعیت
  • گروه طرحی
  • هدف طراحی
  • بررسی نما
  • ویژگی پاتریشین ها
  • نورگیری بنا
  • پلان
  • و...